PL I ENG
logo

Metoda Green Place

Ciekawość świata jest podstawowym warunkiem efektywności edukacji środowiskowej. Zewnętrznym przejawem tej ciekawości świata są między innymi pytania dziecięce w kontekście kontaktu ze środowiskiem.

- R. Więckowski
Zrównoważony rozwój

Kompleksowe wsparcie

Dzieci potrzebują dla swoich odkrywczych i badawczych działań nie tylko motywującego otoczenia pełnego różnorodnych bodźców, lecz również dorosłych, którzy będą dodawali im odwagi, oraz wspierali ich ciekawość świata, żądzę wiedzy, i pęd ku dociekaniu istoty wszystkiego wokół siebie.

Profesjonalna kadra przedszkola Green Place zapewnia dzieciom wszystko, to czego potrzebują. Naszą rolą jest pomóc dziecku z bezpośrednim poznawaniu rzeczywistości, poznawaniu opartym na obserwacji, pomiarze i różnorakich czynnościach praktycznych.

Wartości Green Place

Szacunek

Pokazujemy dzieciom, że szacunek jest podstawą dobrych relacji między ludźmi i dobrego samopoczucia, a to pozwala nam żyć harmonijnie, pożytecznie i szczęśliwie.

Uczciwość

Uczymy szczerości i jej poszanowania. Przyznawania się do błędów lub winy. Uczymy budować wzajemne zaufanie które jest podstawą dobrych relacji między sobą.

Odpowiedzialność

Pokazujemy jak wypełniać swoje obowiązki, dotrzymujemy słowa, dbamy o wspólne dobro, budujemy gotowość do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i zachowań. Odpowiedzialne zachowanie wzmacnia naszą samoocenę, czyli poczucie własnej wartości.

Odwaga

Kształtujemy poczucie własnej wartości, pomagamy szybciej podnosić się z upadku i radzić sobie z wyzwaniami. Odważne dziecko wie, że wszystko co doświadcza jest właściwe, potrzebne i ważne i, że odważnym się staje.

Nasz program

Pobudzanie ciekawości i budowa odpowiedzialności

W naszym programie edukacji przedszkolnej znajdują się: