PL I ENG

Plan dnia

Część poranna

6.30-8.30

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Zabawy integrujące grupę.

8.30–9.00

Poranne zabawy ruchowe. Zabawy konstrukcyjne itp. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00 – 9.20

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9.20–9.30

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

Część główna

9.30–10.45

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci, rysowanie, stymulowanie uspołeczniania się w grupie rówieśniczej. Zajęcia dodatkowe.

10.45 – 11.45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, plac zabaw (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne na placu zabaw, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy rytmiczne.

11.45–12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00–12.30

Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30–13.00

Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Leżakowanie ( dla chętnych w grupie najmłodszej )

Część poobiednia

13.00–13.55

Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Bajkoterapia. Zajęcia dodatkowe.

13.55–14.00

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.00–14.20

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.20–17.30

Podwieczorek II ( godz.16.00)

Zabawy samodzielne dzieci. Rysowanie, czytanie książek, zabawy w kącikach tematycznych, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.